Reklamace a vrácení zboží

Pro posouzení reklamace doporučujeme v reklamačním formuláři vyplnit:

  1. Detailní a přesný popis reklamované závady (předmět reklamace)
  2. Doporučujeme sepsat přesný popis prováděných úkonů na zboží od jeho zakoupení (i aplikování) a to zejména použité přípravky, prováděné techniky na výrobku včetně koncentrace jednotlivých přípravků, doby působení, množství použitého přípravku, popis výrobku bezprostředně před vzniknutím závady, průběh reakce jednotlivých úkonů, popis, kdy závada vznikla a za jakých okolností.
  3. Doporučujeme doložit s fotografií 
  4. Doporučujeme také doložit doklad o zakoupení zboží a zaslat v originálním obalu, které jste od nás obdrželi při koupi výrobku.
  5. Doporučujeme zboží zaslat jako pojištěný doporučený balík. Zboží zaslat na adresu dle domluvy na – info@delsivlasy.cz 

Dále se řídí obchodními podmínkami